Vážení priatelia, sympatizanti, partneri,

chceli by sme Vám poďakovať za priazeň a podporu, ktorú prejavujete našej neziskovej organizácii.
Sme zaregistrovaní medzi združenia prijímateľov podielu zaplatenej dane z príjmov fyzických i právnických osôb za rok 2022.
Cieľom našej neziskovej organizácie je poskytovanie efektívnej prevencie srdcovo cievnych ochorení a obezity, ich liečba zmenou životného štýlu. Vaše príspevky nám pomôžu v zlepšovaní a rozširovaní našich činností.

Za Vašu podporu veľmi pekne ďakujeme.

Postup na poukázanie 2% z daní nájdete na rozhodni.sk

Pre zamestnancov

Tu nájdete vyhlásenie s vyplnenými našimi identifikačnými údajmi

Naše identifikačné údaje:

Daňový subjekt: Dom srdca, sanatórium n.o.
Sídlo: Zelená 10616/3, 036 08 Martin
IČO: 45740631
Právna forma: Nezisková organizácia