Beháme pre zdravé srdce 2020

Video: Pozrieť video na youtube

Fotky: Album na Rajčeti

Propozície: Propozície

Beháme pre zdravé srdce 2017

Výsledky: Výsledky 2017

Propozície: Trojkráľový-beh-Dom-srdca.docx
Usporiadateľ: Dom srdca n. o., Olympijský klub Turiec, o. z.
Termín: 6. 1. 2017
Prezentácia: Dom srdca, Bagarova 30 Martin (Podháj) – ako k nám trafíte
Trate: Bežať sa bude ulicami nového Martina a Záturčia

Kategórie:

deti mladšie 5r. s rodičmi 100 metrov
dievčatá 5-8 rokov 200 metrov, mierne do kopca
chlapci 5-8 rokov 200 metrov, mierne do kopca
mladšie žiacky 2004-2005 300 metrov, mierne do kopca
mladší žiaci 2004-2005 300 metrov, mierne do kopca
staršie žiačky 2002-2003 800 metrov ,okruh
starší žiaci 2002-2003 800 metrov, okruh
juniorky 2001-1998 6500 metrov, 3 okruhy
juniori 2001-1998 6500 metrov, 3 okruhy
ženy F 1997-1978 6500 metrov, 3 okruhy
ženy G 1977-1968 6500 metrov, 3 okruhy
ženy H 1967-a staršie 6500 metrov, 3 okruhy
muži A 1997-1978 6500 metrov, 3 okruhy
muži B 1977-1968 6500 metrov, 3 okruhy
muži C 1967-1958 6500 metrov, 3 okruhy
muži D 1957 a starší 6500 metrov, 3 okruhy

Časový program:

8:30-9:30 prezentácia detských kategórií
9:00-10:30 prezentácia juniorských a dospelých kategórií
10:00 štart dievčatá a chlapci 5-8 rokov
10:10 štart ml. žiačky a ml. žiaci
10:30 štart st. žiačky a st. žiaci
11:00 hromadný štart ostatných kategórií
12:00 vyhlasovanie víťazov detských a žiackych kategórií
13:00 vyhlasovanie víťazov ostatných kategórií

Šatne: priestory Domu srdca
Štartovné:

  • vopred prihlásení, do 5.1.2017 do 12:00, 5 €
  • na mieste v deň štartu 6 €
  • deti a žiaci zdarma

Ceny: vecné ceny pre prvých troch vo všetkých kategóriách.
Zdravotná služba: bude zabezpečená v priestoroch Domu srdca.
Zdravé občerstvenie: priestory Domu srdca
Po pretekoch bude hrať živá hudba.

Kontakt: Miroslav Vanko, 0909 102 660, e-mail, mirovanko@gmail.com
Upozornenie: Organizátor odporúča pretekárom zvýšenú opatrnosť, vzhľadom k zimnému obdobiu sa na trati môže vyskytnúť zľadovatelý, alebo snehom pokrytý povrch.