Ambulantná kardiovaskulárna rehabilitácia (AKVR) – sekundárna prevencia (SP).

Štandardný postup v Dome srdca, Bagarova 30, Martin AKVR sa má  poskytovať  v Stacionári  kardiovaskulárnej rehabilitácie, ktorý  nadväzuje na kardiologickú ambulanciu. Indikáce na odoslanie do programu AKVR/SP sú:   Akútny koronárny syndróm a akútny infarkt myokardu /AIM/ Aortokoronárny   bypass /CABG/ Koronárna angioplastika  / PCI,PTCA/ Chirurgické výkony na  srdcových chlopniach Stabilná angina pectoris/ AP/ Stabilné srdcové zlyhanie / SZ/   Transplantácia srdca Resynchronizačná ICD terapia   Kontraindikácie ambulantnej AKVR/SP   Kontraindikácie pre…

Read More

Ako sa stravovať z hľadiska prevencie srdcovocievnych chorôb

Farský Štefan, doc. MUDr.  CSc. FESC.  Dom srdca Martin, Slovenská liga proti hypertenzii, Zelená 3, 03608 Martin. Tel. +421 905 521368, mail: farsky@za.psg.sk, web: domsrdca.eu    Dnes sme svedkami explózie rôznych rád a odporúčaní, ako sa správne stravovať. Ich autori väčšinou nepatria medzi kvalifikovaných odborníkov na výživu, texty uverejnené v časopisoch i TV a na internete sú často krát odpísané z pochybných zdrojov, väčšinou empirických, niekedy sú anonymné. Pochopiteľne, že v dnešnej dobe „medicíny založenej na…

Read More