2 Percentá z daní

Vážení priatelia, sympatizanti, partneri,
aj pre rok 2020 sme zaregistrovaní medzi združenia prijímateľov podielu zaplatenej dane z príjmov fyzických i právnických osôb.
Ak nás chcete podporiť, potrebné informácie a prípadne nový formulár (za zdaňovacie obdobie 2020) s vyplnenými údajmi o našej organizácii nájdete na našej stránke.

Read More

2 Percentá z daní

Vážení priatelia, sympatizanti, partneri, aj pre rok 2019 sme zaregistrovaní medzi združenia prijímateľov podielu zaplatenej dane z príjmov fyzických i právnických osôb. Ak nás chcete podporiť, potrebné informácie a prípadne nový formulár (za zdaňovacie obdobie 2019) s vyplnenými údajmi o našej organizácii nájdete na našej stránke.

Read More

2 Percentá z daní

Vážení priatelia, sympatizanti, partneri,
aj pre rok 2018 sme zaregistrovaní medzi združenia prijímateľov podielu zaplatenej dane z príjmov fyzických i právnických osôb.
Ak nás chcete podporiť, potrebné informácie a prípadne nový formulár (za zdaňovacie obdobie 2018) s vyplnenými údajmi o našj organizácii nájdete na našej stránke.

Read More

Ambulantná kardiovaskulárna rehabilitácia (AKVR) – sekundárna prevencia (SP).

Štandardný postup v Dome srdca, Bagarova 30, Martin AKVR sa má  poskytovať  v Stacionári  kardiovaskulárnej rehabilitácie, ktorý  nadväzuje na kardiologickú ambulanciu. Indikáce na odoslanie do programu AKVR/SP sú:   Akútny koronárny syndróm a akútny infarkt myokardu /AIM/ Aortokoronárny   bypass /CABG/ Koronárna angioplastika  / PCI,PTCA/ Chirurgické výkony na  srdcových chlopniach Stabilná angina pectoris/ AP/ Stabilné srdcové zlyhanie / SZ/   Transplantácia srdca Resynchronizačná ICD terapia   Kontraindikácie ambulantnej AKVR/SP   Kontraindikácie pre…

Read More