2 Percentá z daní

Vážení priatelia, sympatizanti, partneri,aj pre rok 2023 sme zaregistrovaní medzi združenia prijímateľov podielu zaplatenej dane z príjmov fyzických i právnických osôb.Ak nás chcete podporiť, potrebné informácie a prípadne nový formulár (za zdaňovacie obdobie 2022) s vyplnenými údajmi o našej organizácii nájdete na našej stránke.

Read More