Ambulantná kardiovaskulárna rehabilitácia

Ambulantnú kardiovaskulárnu rehabilitáciu v Dome srdca hradí pre pacientov po PCI, by-passe alebo infarkte poisťovňa Union v celom rozsahu! To zahrnuje 32 regulovaných cvičení v trvaní 1 hod v kardiofitness, vstupný a výstupný záťažový EKG test, 3 hodiny edukácie a nácvik zvládania stresu a riadenej relaxácie. Tešíme sa na poistencov z poisťovne 27 aj zo širokého okolia Martina a z priľahlých okresov! Možnosť časť cvičení presunúť do domáceho prostredia, kontrola cez telemonitoring.
Rehabilitácia

Read More