2 Percentá z daní

Vážení priatelia, sympatizanti, partneri,
aj pre rok 2021 sme zaregistrovaní medzi združenia prijímateľov podielu zaplatenej dane z príjmov fyzických i právnických osôb.
Ak nás chcete podporiť, potrebné informácie a prípadne nový formulár (za zdaňovacie obdobie 2021) s vyplnenými údajmi o našej organizácii nájdete na našej stránke.

Read More