2 Percentá z daní

Vážení priatelia, sympatizanti, partneri, aj pre rok 2019 sme zaregistrovaní medzi združenia prijímateľov podielu zaplatenej dane z príjmov fyzických i právnických osôb. Ak nás chcete podporiť, potrebné informácie a prípadne nový formulár (za zdaňovacie obdobie 2019) s vyplnenými údajmi o našej organizácii nájdete na našej stránke.

Read More