Vážení priatelia, sympatizanti, partneri,
aj pre rok 2017 sme zaregistrovaní medzi združenia prijímateľov podielu zaplatenej dane z príjmov fyzických i právnických osôb.
Ak nás chcete podporiť, potrebné informácie a prípadne aktuálny formulár s vyplnenými údajmi o našj organizácii nájdete na našej stránke.