2 Percentá z daní

Vážení priatelia, sympatizanti, partneri,aj pre rok 2023 sme zaregistrovaní medzi združenia prijímateľov podielu zaplatenej dane z príjmov fyzických i právnických osôb.Ak nás chcete podporiť, potrebné informácie a prípadne nový formulár (za zdaňovacie obdobie 2022) s vyplnenými údajmi o našej organizácii nájdete na našej stránke.

Read More

Ambulantná kardiovaskulárna rehabilitácia

Ambulantnú kardiovaskulárnu rehabilitáciu v Dome srdca hradí pre pacientov po PCI, by-passe alebo infarkte poisťovňa Union v celom rozsahu! To zahrnuje 32 regulovaných cvičení v trvaní 1 hod v kardiofitness, vstupný a výstupný záťažový EKG test, 3 hodiny edukácie a nácvik zvládania stresu a riadenej relaxácie. Tešíme sa na poistencov z poisťovne 27 aj zo širokého okolia Martina a z priľahlých okresov! Možnosť časť cvičení presunúť do domáceho prostredia, kontrola cez telemonitoring.
Rehabilitácia

Read More

2 Percentá z daní

Vážení priatelia, sympatizanti, partneri,
aj pre rok 2021 sme zaregistrovaní medzi združenia prijímateľov podielu zaplatenej dane z príjmov fyzických i právnických osôb.
Ak nás chcete podporiť, potrebné informácie a prípadne nový formulár (za zdaňovacie obdobie 2021) s vyplnenými údajmi o našej organizácii nájdete na našej stránke.

Read More

2 Percentá z daní

Vážení priatelia, sympatizanti, partneri,
aj pre rok 2020 sme zaregistrovaní medzi združenia prijímateľov podielu zaplatenej dane z príjmov fyzických i právnických osôb.
Ak nás chcete podporiť, potrebné informácie a prípadne nový formulár (za zdaňovacie obdobie 2020) s vyplnenými údajmi o našej organizácii nájdete na našej stránke.

Read More